Profesionální moderátor nechá program vyniknout

Být moderátor znamená především být výraznou osobností. Důraz je kladen zejména na komunikační schopnosti, plynulý řečový projev a příjemný hlas, ale i na šarm a charisma, které poutají pozornost nejen dam v sále. Konferenciér uvádí jednotlivé složky programu, navazuje kontakt s publikem i účinkujícími a zprostředkovává porozumění. Představuje například soutěžící a často je jeho povinností provádět krátká interview. Měl by tedy být v první řadě odolný vůči stresu a schopný rychle a adekvátně reagovat v nečekaných situacích.

Zkušenost dělá mistra

Žádný učený z nebe nespadl a profesionála dělají teprve získané zkušenosti. Jako konferenciér mám bohaté zkušenosti z oblasti společenských akcí i z oblasti televizního programu. Podílel jsem se na hladkém průběhu nejedné taneční soutěže, exkluzivně jsem spolupracoval s Aquapalace Praha nejen Aquamanii 2012 a mohu provádět i programem Vaší společenské akce. Za dobu svého působení v této oblasti jsem nasbíral celou řadu cenných zkušeností, které využiji i ve Váš prospěch.